Hydraulický agregát HA160/30/25

img_5068-web

Tento zákaznický  agregát slouží jako zdroj tlakové kapaliny pro důlní manipulační zařízení . Hydraulický agregát je s manipulačními zařízeními propojen hadicemi a pomocí lineárního děliče je tlaková kapalina rozdělena rovnoměrně mezi obě zvedací zařízení.

Hydraulický agregát je osazen elektromotorem, snímačem hladiny, chladičem a hadicemi se speciálním provedením do důlních prostor. Na boční stěně agregátu je umístěno ruční plnící čerpadlo určeno pro doplňování oleje do hydraulického agregátu. Připojení k systému umožňují bezúkapové rychlospojky. Prostor agregátu je uzavřen nosným rámem s plechovými kryty.

Zákaznický agregát do EEx prostředí

img_5067-web

Provoz hydraulického agregátu smí být realizován v důlních nebezpečných atmosférických podmínkách 2 dle ČSN EN 1127-2+A1, s omezením obsahu metanu v atmosféře do hodnoty, stanované příslušným předpisem v zemi uživatele.

Parametry hydraulického pohonu:

763-agregat-cd-s-pozadim

Objem nádrže : 160 dm3
Pracovní tlak: p = 25 MPa
Max. průtok: Qmax = 31 dm3.min-1
Výkon el.motoru: P = 15 kW
Hydrogenerátor: dvojitý zubový
Chlazení: chladič poháněný hydromotorem