hydraulika , hydraulické agregáty, servis

údržba a servis hydraulických zařízení

87

Nabízíme  :

 • Provádění pravidelných kontrol hydraulického systému
 • Identifikace poruch a jejich odstraňovaní
 • Seřizováni parametrů hydraulického obvodu
 • Čištění hydraulických prvků
 • Návrhy náhradních dílů
 • Repase hydraulických komponentů

péče o hydraulické kapaliny

415341_6248

Firma IVV Engineering  je schopna zajistit také diagnostiku olejů. Na základě odebraného vzorku oleje  je stanovena třída čistoty, chemické složení, viskozita, kyselost hydraulické kapaliny. Zkoušky jsou prováděny  v tribotechnické laboratoři, která je zárukou vysoké kvality při postupu zpracování výsledků.

Nabízíme :

 • Provádění výměn olejů
 • Provádění proplachu kompletních hydraulických systému
 • Provádění odběru vzorku oleje a jejich vyhodnoceni dle NAS 1638 (doporučení výměn)

 •     Nabízíme komplexní posouzení stavu hydraulického zařízení, jehož výsledkem je pak návrh na opravu nebo modernizaci systému  dle požadavků zákazníka na prvkovou základnu , finanční a termínové požadavky
 •     Nabízíme našim partnerům provádění  kompexní péče o jejich hydraulická zařízení. Pravidelnými kontrolami podle smluveného harmonogramu předcházíme nečekaným poruchám výrobních zařízení a následným ekonomickým škodám ve výrobě.
 • Pro splnění požadavků na rychlé servisní zásahy při  poruše hydraulického  systému  držíme  skladové zásoby některých frekventovaných hydraulických komponentů
 • Na našem zkušebním stendu provádíme komplexní  vyzkoušení  opravovaných komponentů včetně vystavení zkušebního protokolu

 

 • provádíme i servis zařízení konkurenčních výrobců včetně posuzování jejich stavu a návrhů na případnou modernizaci
 • nabízíme plné uvádění hydraulického zařízení do provozu včetně připojení nových hydraulických agregátů k původnímu hydraulickému pohonu u zákazníka