Pohyblivé zarážky

01010001


Objednatel: Strojírenská výroba TŽ


Finální zákazník:TŽ – válcovna C

 

realizace : 2003

Popis zařízení :

01010003

        Hydraulické zařízení slouží k přesnému ustavení svazků drátů a utlumení rázové energie při najetí svazků na zarážku. Hydraulické zařízení je tvořeno hydraulickým agregátem s klasickými i proporcionálními prvky. Posuv zarážky je realizován rotačním hydromotorem, odměřování dráhy zajišťuje inkrementální rotační snímač.

Pracovní parametry :

01010004

Pracovní tlak: p = 10 MPa


Max. průtok: Qmax = 11 dm3.min-1


Hydrogenerátor: zubový