Zkušební stend pro HNC 100

2002_0820_044443aaa

Název: Zkušební stend pro HNC 100
Objednatel: BOSH REXROTH, spol.s r.o.
Finální zákazník: ŠKODA AUTO a.s.
   
   
 
 
 
 
 

Popis zařízení

2002_0819_043727aaa

  Hydraulický stend má povahu zkušebního zařízení pro výuku polohové a tlakové egulace pomocí digitálního regulátoru HNC 100. Hydraulické zařízení je tvořeno hydraulickým agregátem s regulačním proporcionálním ventilem WRSEH 6 a přesným servoválcem se snímačem polohy BTL 5 firmy BALLUFF. Na levém boku plechového krytu agregátu je umístěna elektroskříň s ovládacími tlačítky. Digitální regulátor HNC 100 je umístěn na samostatném zkušebním stole . Zkušební stůl je propojen s elektroskříni pomocí odpojovacího kabelu se SCART konektory. Pro snadnější ovládání regulátoru HNC 100 slouží skříňka s řídicím napětím 0 až 9 V a simulátor digitálních vstupů a výstupů.   

základní parametry hydraulického agregátu

Pracovní tlak: p = 16 MPa

Max. průtok: Qmax = 20 dm3.min-1

Hydrogenerátor: axiální pístový s regulací na konstantní tlak A10VSO 18 DRG