Hydraulické ovládání regulačního ventilu BR12a

klapa-mala-01-web

Název: Hydraulické ovládání regulačního ventilu BR12a


Objednatel: POLNA Corp. s.r.o.


Finální zákazník: Dalkia Česká republika, a.s.


Místo určení: Důl Stonava
 

Popis:

br12a-rez-web

Hydraulický pohon je tvořen jednočinně zapojeným přímočarým hydromotorem s oboustrannou pístnicí a vratnou pružinou.

Nastavení vratné síly  je možno změnit pomocí předepnutí pružiny

Pohon je napojen na regulační  ventil BR12a firmy POLNA (viz obr.) Ventil slouží k regulaci vodní páry v okruhy hydrauliky turbíny.

Kuželka regulační armatury je zavírána tlakem hydrauliky. Velikost zdvihu kuželky je dána silovou rovnováhou mezi silou v hydraulickém válci na straně jedné a součtem sil od stlačení pružiny a síly, které působí na kuželku armatury od proudění média .

Parametry pohonu klapy:

klapa-mala-02-web


Tlak uzavírací: pmin = 0,3 MPa
Tlak maximální: pmin = 0,8 MPa
Průměř pístu: D = 80 mm
Průměr pístnice (napojení klapy): d2 = 32 mm
Průměr pístnice (strana pružiny): d1 = 20 mm
Zdvih: z = 20 mm
 

Pozn. Pohon je možno navrhnout přesně dle požadavku zákazníka .