referenční zakázky v roce 2001

· Zařízení pro montáž a demontáž ložiskových těles, Nová Huť, a.s. Ostrava, ČR
projekt + uvedení do provozu

· Hydraulika pro protahovací stroj Šroubárny Kyjov, Bosch Rexroth, ČR
konstrukční dokumentace

· Elektrohydraulické pohony děrovacího stroje, Vítkovice – Válcovna trub, a.s., Ostrava, ČR
projekt + dodávka + uvedení do provozu

· Hydraulický pohon příčných dělicích nůžek před navíječkou, Nová Huť, a.s. Ostrava, ČR
projekt + dodávka + uvedení do provozu

· Hydraulické pohony prim. vysokotlakého ostřiku okují - úprava, Nová Huť, a.s. Ostrava, ČR
projekt + dodávka + uvedení do provozu

· Hydraulika parkovacího systému APS Kapitol Brno, OCHI Inženýring spol. s r.o., Ostrava, ČR
projekt

· Tlakový zásobník pro potápěče, Svaz potápěčů Moravy a Slezska, ČR
projekt + dodávka + uvedení do provozu
· Hydraulický pohon mazání vodních turbín, HYDAC spol. s r.o., ČR
projekt
· Hydraulický agregát dělící linky - Ferona, Fluidtronic s.r.o., ČR
konstrukční dokumetace

· Elektrohydraulický pohon modifikační komory, Slovenská Lupča, BKB Metal, a.s. Ostrava, SR
projekt + dodávka + uvedení do provozu