referenční zakázky v roce 2003

· Úprava hydrauliky na bruskách Herkules, ISPAT Nová Huť, a.s. Ostrava, ČR
projekt + dodávka + uvedení do provozu

· Elektrohydraulické pohony udržovací pece 12 tun, KOVOD – Slovenská Lupča, SR
projekt + dodávka + uvedení do provozu

· Elektrohydraulické pohony zvedání horní části elektromagnetu cyklotronu DT – 72, Výzkumný ústav jaderné fyziky, Dubna u Moskvy, RUSKO, Bosch-Rexroth
projekt

· Hydraulický pohon řídícího systému zvedání stolů, Divadlo Reduta, OCHI Inženýring spol. s r.o., ČR
projekt

· Manipulační nůžková plošina zvedání vozů BMW, CarTech Group, s.r.o., OCHI Inženýring spol. s r.o., ČR
projekt + dodávka + uvedení do provozu

· Elektrohydraulické pohony pojízdných zarážek, Válcovna C, TŽ a.s., ČR
projekt + uvedení do provozu

· Rekonstrukce poutnické stolice VM ve Vítkovice-Válcovny trub, a.s., BKB Metal, a.s. Ostrava, ČR
projekt + uvedení do provozu

· Hydraulická ohýbačka trubek, R.L. Transport, ČR
projekt + dodávka + uvedení do provozu

· Elektrohydraulický pohon lisu, KONY ZLÍN, s.r.o., ČR
projekt + dodávka + uvedení do provozu