politika jakosti

749752363

ISO - Politika jakosti

Společnost IVV Engineering s.r.o. je technicko – inženýrská firma působící v oborech hydraulických zařízení. Základním krédem firmy je důraz na kvalitu finálního produktu.

1) Přístup vedení společnosti k systému řízení jakosti

Vedení společnosti se plně ztotožňuje se systémem jakosti ISO 9001 a garantuje plnou podporu při zavádění a soustavném zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících jakost celé společnosti.

Ředitel společnosti je zodpovědný za soustavné působení na vedoucí pracovníky, aby každý organizační útvar přijal a realizoval svůj vlastní program permanentního zvyšování úrovně jakosti v souladu s tímto systémem.

Vedení společnosti se dále zavazuje:
- projekty řešit na úrovni současné světové techniky s maximálním využitím inovačního vývoje spolupracujících subdodavatelských firem, zaručujících vysokou jakost, spolehlivost a životnost prvků, výrobků a zařízení
- průvodní dodavatelskou dokumentaci řešit s optimálním využíváním počítačové podpory systému CAD
- uplatňovat využívání vhodných podpůrných programů pro zabezpečování inovačně – vývojové strategie projekční činnosti

2) Přístup společnosti k zákazníkům

Hlavním cílem společnosti je plné uspokojování požadavků zákazníků službami a výrobky špičkové jakosti a předčit v soutěži konkurenční nabídkové organizace, udržet si stálé a získávat další potenciální zákazníky.

U vedoucích pracovníků je považováno každé jejich rozhodnutí v oblasti jakosti za prvořadé; při řízení jednotlivých procesů je akcentována prevence a včasná realizace nápravných opatření směřujících ke zlepšení jakosti.

Ve vztahu k zákazníkům se společnost zaměřuje na průzkum a orientaci na jejich potřeby a plné pokrytí všech požadavků při respektování užitkových a jakostních parametrů dodávek zařízení nebo služeb ; za tím účelem je rozvíjen účinný systém měření spokojenosti zákazníků

3) Přístup společnosti k zaměstnancům

Vedení společnosti se zavazuje poskytovat soustavnou a účinnou pomoc při výchově , školení a výcviku svých pracovníků a zaměstnanců v oblasti zavádění systému jakosti ISO 9001 tak, aby všichni získali kladný vztah k jakosti, dovedli pohotově reagovat na nové požadavky ke zvyšování úrovně jakosti a ztotožnili se s vykonáváním své práce na vysoké úrovni kvality

4) Přístup společnosti k dodavatelům

Cílevědomě působit na stávající a potenciální dodavatele v oblasti jakosti výrobků a služeb a soustavně usilovat o zvyšování úrovně této činnosti v celém rozsahu dodavatelské spolupráce Zkvalitnit dosavadní způsob hodnocení a výběr subdodavatelů výrobků a služeb a rozšiřovat soubor kritérií pro objektivní a efektivní hodnocení s dostatečnou vypovídací schopností.

5) Přístup společnosti k procesnímu řízení systému jakosti

Společnost považuje systém jakosti za neustále se rozvíjející součást celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů prostřednictvím procesního řízení zdrojů a činností, udržování vzájemně výhodných vztahů s dodavateli a marketingové orientace řízení procesů.

6) Přístup společnosti k neustálému zlepšování jakosti procesů

Řízení rozhodujících procesů k trvalému zabezpečování požadavků zákazníků je založeno na procesním a týmovým přístupu zaměstnanců s cílem zvýšit efektivnost a výkonnost společnosti.

Základním principem řízení a zlepšování jakosti procesů jsou soustavná důsledná preventivní opatření, uplatňování účinných zpětných vazeb, využívání objektivních informací a včasné analyzování příčin stávajících i možných nežádoucích stavů a jejich důsledků.

Naplňování politiky jakosti je pravidelně přezkoumáváno vedením společnosti v rámci kontroly plnění stanovených cílů jakosti.

Uskutečňování této politiky je cílem všech zaměstnanců firmy IVV Engineering s.r.o.

Ing. Jiří Valošek
ředitel IVV Wngineering s.r.o.

Účinnost od 1.6.2003

Toto je demo text, který můžete smazat

30Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam cursus justo eget ante. Maecenas quis odio. Ut cursus erat ac nisl. Integer id nibh. Quisque ac tellus sed tortor egestas fermentum. Phasellus iaculis nisl eget justo. Nullam feugiat, nisi at aliquet euismod, nisi massa elementum justo, nec vestibulum nisl sapien id nulla. Etiam commodo purus in purus. Pellentesque condimentum gravida est. Etiam ac magna. Integer vestibulum massa id nibh. Suspendisse tellus lectus, imperdiet ultricies, euismod non, lobortis a, tellus. Nullam ac lacus ut risus sodales molestie. Aenean adipiscing enim in felis. Vivamus faucibus velit eu sapien. Mauris id ligula. Vestibulum justo lorem, blandit sed, sollicitudin a, pulvinar et, massa.

Nadpis

363461_4910Maecenas quis odio. Ut cursus erat ac nisl. Integer id nibh. Quisque ac tellus sed tortor egestas fermentum. Phasellus iaculis nisl eget justo. Nullam feugiat, nisi at aliquet euismod, nisi massa elementum justo, nec vestibulum nisl sapien id nulla. Etiam commodo purus in purus.

  • Pellentesque condimentum gravida est
  • Etiam ac magna. Integer vestibulum massa id nibh
  • Suspendisse tellus lectus, imperdiet ultricies
  • Euismod non, lobortis a, tellus
Nullam ac lacus ut risus sodales molestie. Aenean adipiscing enim in felis. Vivamus faucibus velit eu sapien. Mauris id ligula. Vestibulum justo lorem, blandit sed, sollicitudin a, pulvinar et, massa.